Đã đóng

Need organic Groups and LDAP module functionality on my drupal 8 website

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1193 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$700 - $1200 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I have a drupal 8 website that I want to add some custom features to. These modules would work perfectly, but they are not stable on drupal 8. I need someone who is familiar with these modules and can come up with a custom solution for my needs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online