Đã hoàn thành

Need script to download map tiles from geoserver and build .kap

Dự án này đã kết thúc thành công bởi iticus với giá $200 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Need a script that can download world map tiles from geoserver. Would like to be able to as well download at the different levels.

Need the script or additional script that can make the tiles in to .kap format.

If you have any idea of anything I have said above please feel free to make a bid and contact me. Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online