Đã đóng

Need simple form in my ZendFramework application.

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi,

I have some website application in ZEND Framework (I will provide address).

There is some registration form, working like this:

1. First page have login feature, and registration button.

2. Click on registration button

- the system go to new page with form

- fill required fields

- Accept regulation check box.

3. After submit the form, new page is displazed with some infomations about registration.

I want to do it like this:

1. First page have login feature, and registration button.

2. Click on registration button

- the system go to new page with form

- fill required fields

- Accept regulation check box. <- THIS SHOULD BE REMOVED

3. After submit the form, new added page should be displayed with Accept regulation check box.

- after accept regulation on new page, submit form and go to final page.

So simply, add new page to accept regulations.

Work on FTP only.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online