Đã hoàn thành

Need some customization for my Woocommerce shop

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vipinmaru1990 với giá €10 EUR / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Need couple of customizations for my Woocommerce shop. Nothing too fancy.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online