Đã đóng

Need someone to make a simple Java Program

Dự án này đã được trao cho renardpaul với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Need to create a maze (similar to PacMan). Maze will be simple with walls, and dots, and be 2 player across a network. When the player goes over the, dots should erase (similar to PacMan eating dots). Two players should be able to play on their own laptops viewing their own screen.

This program can be done online, and meet up in person to make sure it works on my computers (2 computers mine, and players = I will bring the two laptops).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online