Còn mở

Need someone who know wp-rentals with reference

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $12 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 CAD / hour
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need a programmer for my website wich use wp-rentals

I got some custom work to do on the theme.. Some work have already been done and i would like to update it to latest version without disturbing the website custom functions.

I got more custom work that will come also. Willing to pay by hour. Long term coder needed.. I would like to always work with the same person..

You need to have experience with wp-rentals theme on wordpress.. I dont want someone who is going to lose too much time figuring the theme function.

Thank you .. Give me your price by hour..all automated message will be deleted..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online