Đã đóng

New Crypto Currency - ALTCOIN

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2860 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi,

Note : Please only those people bid on this project who actually know what is crypto currency and how to built it and all, because we cant make you understand all. You have to send me the complete details how to built and all.

----Mini Project Description-------Start---------

I want an altcoin as following

-algo: x11 (energy efficient)

block size: 2mb

- web app wallet, Windows wallet, android, iOs wallet, build node for this coin

- Blockchain explorer

- Proof of stake + Proof of work coin

- using SHA256

- Pool

----Mini Project Description-------End---------

Note : And please only those people bid on this project who actually know what is crypto currency and how to built it and all, because we cant try to make you understand all. You have to send me the complete details how to built and all.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online