Đã hoàn thành

New Functionality to WordPress signup and checkout form -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vuyiswankosi với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

NEED SOMEONE WHO CAN START RIGHT NOW AND COMPLETE IN NEXT FEW HOURS!!

I need to add a new functionality to be added in WordPress signup and checkout form. It's basically a car service website. When a user adds a product to the cart and goes to the signup page, there should be a new field where user can enter his zip code and after entering zip code, a list of service stations appears under. Then user can select their desired service station and their will be time slots where user can select their desired time slot. That's quite simple. Most of the work is already [url removed, login to view] is the website : [url removed, login to view] .

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online