New Functionality to WordPress signup and checkout form -- 2

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

NEED SOMEONE WHO CAN START RIGHT NOW AND COMPLETE IN NEXT FEW HOURS!!

I need to add a new functionality to be added in WordPress signup and checkout form. It's basically a car service website. When a user adds a product to the cart and goes to the signup page, there should be a new field where user can enter his zip code and after entering zip code, a list of service stations appears under. Then user can select their desired service station and their will be time slots where user can select their desired time slot. That's quite simple. Most of the work is already [url removed, login to view] is the website : [url removed, login to view] .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online