Còn mở

New Functionality to WordPress signup and checkout form

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need to add a new functionality to be added in WordPress signup and checkout form. When a user adds a product to the cart and goes to the signup page, there should be a new field where user can enter his zip code and after entering zip code, a list of service stations appears under. Then user can select their desired service station. That quite simple. Most of the work is already [url removed, login to view] is the website : [url removed, login to view] .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online