Đã đóng

New module for existing online system

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM9139 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM4950 - RM9900 MYR
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need you to develop new module for existing software application.  This software applications were developed for Windows using PHP.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online