New module for existing online system

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM4950 - RM9900 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

I need you to develop new module for existing software application.  This software applications were developed for Windows using PHP.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online