Đã đóng

OPENCART CODERS / PLUGIN MAKER REQUIRED

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹8871 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hello

First of all My website is a price comparison website.

I wish a developer to make a open cart plugin(version 2.1.0.1) for my website which can take data from xml feeds such as product price and update the price from the feeds to the retailers assigned per product.

If you have any problem in understanding the project please chat with me so that i can make it more clear to you.

Waiting for a good developer with long term cooperation

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online