Đã đóng

OSC Class Final Preparation

Dự án này đã được trao cho codersarenaa với giá $222 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

- READ THE ATTACHMENT BEFORE BIDDING. YOUR BID AMOUNT IS NON NEGOTIABLE AFTER YOU PLACE YOUR BID.

- DO NOT BID IF YOU DO NOT SPEAK/ TYPE FLUENT ENGLISH.

- DO NOT BID IF YOU CAN NOT START RIGHT AWAY.

- THIS PROJECT SHOULD TAKE ABOUT 15 HRS. THIS MUST BE COMPLETED IN LESS THAN 7 DAYS. YOU WILL NOT GET PAID IF YOU CAN'T FINISH IN THAT TIME FRAME.

- THE MAX BUDGET IS $200.00. DO NOT BID MORE THAN THE MAX BUDGET.

- A MILESTONE OF $[url removed, login to view] WILL BE CREATED, YOU WILL BE PAID THE BALANCE OWING UPON COMPLETION OF TESTING ON MY LIVE SERVER.

- ONLY THE HIGHEST QUALITY WORK WILL BE ACCEPTED.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THIS PROJECT IS THE FINAL STEPS TO COMPLETE A CLASSIFIEDS WEBSITE. YOU SHOULD HAVE OSC CLASS ([url removed, login to view]) EXPERIENCE OR A VERY GOOD UNDERSTANDING OF PHP TO COMPLETE THIS PROJECT.

READ THE ATTACHMENT BEFORE BIDDING.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online