Đã đóng

Ocultar td y detalles de tabla al imprimir en 8.5 /11 un reporte

Dự án này đã được trao cho acruzcontreras với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Tengo un sección de reportes que me genera bien el resultado, en el mismo cuenta con un código echo en javascript el cual me genera un impresión tipo html, en la misma deseo ocultar ciertas secciones al hacer click en el boton imprimir

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online