Đã đóng

Online mysql based doctors reservation system for the small clinic.

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł1774 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł90 - zł750 PLN
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Website Online doctors date/time reservation system in responsive clear calendar design. Reservation should sync SECURELY with the local clinic mysql data base for displaying free dates/times of different doctors in the calendar view. After making reservation the date/time should be "booked" with the email notification to Patient and clinic reception desk due to phone confirmation and final booking.

Important issues are:

1) 100% secure connection between web server dbase and dbase server in the clinic

2) The clear responsive design

The advatage will be the experience with similar project and links to working websites with such a functionality

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online