Đã đóng

Open Cart Migration from 1.5.5.1 to 2.3.x -- 2

Dự án này đã được trao cho sprextech với giá ₹13000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12999 - ₹13000 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi,

Opencart store in version 1.5.5.1 needs to be upgraded to 2.3 (With complete data )

I have licensed opencart theme Journal and all same or Similar Existing Modules Needs to be there.

On addition one Bulk Product upload Module is required.

*****Please Start your bid with Typing Openmig so that I understand you have read the product description properly.****

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online