Đã hoàn thành

Open Edx custumization

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abdallah12345 với giá $555 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Hi, I have an E-learning website based on Open Edx in Arabic Language and needs some customization (design, layout, some changes) to look more professional .. our target is to have our website to be similar to this website ([url removed, login to view])

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online