Đã đóng

Opencart Expert and Linux Admin Needed -- 2

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Looking for someone who has at least 5 years of experience working with Opencart with Linux Knowledge to do this task.

The tasks will be done via Teamviewer mostly if possible.

1. I enabled AutoSSL on my Server, but I keep getting an error in the install log. It seems I need to verify the domain via Comodo somehow, I need someone to show me how to install the SSL certificate on my sites via AutoSSL.

2. Facebook pixel tracking, I added the codes via the instructions here:

[url removed, login to view]

But, it's giving me an error. I need to get it to track correctly.

3. Abandoned cart reminder plugin, I bought a plugin, but it's not working perfectly. I think the cron isn't setup correctly. Need someone to check this. Need fix.

Project buget is set at $20 since it's a small project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online