Đã đóng

Opencart - Journal 2 - Sticky add to cart, price and header modification on mobile

Dự án này đã được trao cho bhardwaj786 với giá €10 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€6 - €12 EUR / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Online shop basec on Opencart 2.2.0 with Journal2 theme

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online