Đã đóng

Optimise Joomla/Community Builder site especially MySQL queries for speed

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £155 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

My Joomla/Community Builder Buzz50 site has been running for many years.

I need the MySQL queries looking at and either changing or for you to advise me of what to remove.

The site runs on a dedicated server.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online