Đã đóng

Optimize MySQL for WP sites (Erotic blog)

Dự án này vừa được trao cho sharmarahulraman với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Who can optimize my website, make it faster and do a check on my site. Just check

my sites use Dedicated server Intel(R) Core(TM) i7-3770 and 16g ram

online visitors about 150,but mysql load too high (765%) = cpu load (90%)

If you have the skills to optimize our website please apply.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online