Đã đóng

Optimize Website for Speed, and configure server side for speed and security

Dự án này đã được trao cho ssalmanceo với giá $252 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Optimize Website for Speed, and configure server side for speed and security.

1- Get 100 score for both mobile and desktop on pagespeed.

2- reduce the TTFB to as minimal as possible.

3- Carry out any all possible optimizations to achieve the goals.

4- Check the server side, and provide details analysis and give recomendations for chages, after approval, implement the changes.

5- Check website and Server for potential security threats and fix.

6- recommend security monitorring application for server and website.

Below are the details needed.

Shopping Cart > Prestashop [url removed, login to view]

Website URL > [url removed, login to view]

PageSpeed Report:

[url removed, login to view]

Pingdom Test:

[url removed, login to view]!/beFVY1/[url removed, login to view]

GTMetrix:

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online