Đã đóng

Oxwall directory plugin

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am using a script called oxwall. I need a simple directory plugin built. The directory needs to just have the basic funtions of a directory. Nothing big. Its gotta be editable via admin panel. Im hoping for someone who is familiar with oxwall. I have low budget. Lowest bid will win.

Rules:

Understand oxwall script (uses smarty)

Do not bid and request another price. Will report this.

I will milestone payment. BUT will not release until job is completed 100 percent and working.

Must be able to install via admin panel in the oxwall system. This can be built on your server. You can get oxwall free from there site. If you do not have a server you can install via my server.

You cannot resell this plugin. Giving me and only me 100 percent right to this plugin.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online