Còn mở

PHP Developer (CakePHP)

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2292 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

Hi

Looking for one or two php developer with good experience working in cakephp.

Please provide details of cakephp projects you have been involved with

If you don't have experience with it, I don't give chance

I am recruiting individuals working for themselves exclusively. Looking for honest, reliable people who are ambitious and want to work hard

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online