Đã đóng

PHP / Laravel Developer

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $9 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Candidates must have at least 3 years experience with and be an expert in:

- Front and Backend Development

- Laravel 5+

- Bootstrap

- APIs

- GIT

Big Advantage if you have experience with:

- SaaS

- UI / UX Design

- [url removed, login to view]

- Mobile / App development (ionic)

- Test-Driven development

***This is a full-time long-term work from home position available ONLY for people from Kerala because face to face meetings will be required.

*** The client is a company in US so you should speak good english.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online