PHP Mailer Getting Caught By Spam Filter - WordPress

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I am having issues getting my PHP mailer to bypass the spam filter.

Not sure why we can't get it working. We are using WPHostingSpot as our webhost currently.

No time left to mess around with this issue. I need this dealt with quickly, I can pay for plugins or integrations as needed if you have other recommendations.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online