Đã hoàn thành

PHP Mailer Getting Caught By Spam Filter - WordPress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manojkhichar với giá $30 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am having issues getting my PHP mailer to bypass the spam filter.

Not sure why we can't get it working. We are using WPHostingSpot as our webhost currently.

No time left to mess around with this issue. I need this dealt with quickly, I can pay for plugins or integrations as needed if you have other recommendations.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online