Đã hoàn thành

PHP and MySQL Smart Loan Management System Script

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mikaylfeyzili với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need a simple clean php,msql Loan Management Database system with sleek Reporting too.

-Client Data should be able to be queried for status

-Reports Generated with Company Logo on Top and Address,website Link, Phone

-An easy GUI for entering customers loan to the database.

N.B: One customer can take more than one loan at a time.

-Penalty is monthly

-Max loan duration is 90 days

-Referal Commission is 5% of Interest on loan

I dont need from scratch rather a script we can work on a make smarter, sleek and to our requirements.

2 days delivery.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online