Đã đóng

PHP Mysql SMS autoreply application

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need an sms PHP Mysql application to allow new member to resister there information through SMS platform. this is how i want it to be function bellow.

Data Structure:

New Member Test: REG to 080100000000

System Respond - Wellcome to ABC GROUP a community of helping hands.

We need some information to complete your account.

Please reply with your Full Name.

Member Replied: Adewale Johnson

System Respond - Dear Adewale Johnson, please reply with your BANK NAME

ACCOUNT NUMBER and your LOCATION e.g: Firstbank

102536111000 Ibadan

Member Replied: GTB 50188330222 Lagos

System Respond - Congratulations your application is completed. your referrer ID

is 6112000222, please write it down. If you want to provide HELP,

example: Send PH 10000 to 080100000000

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online