Đã đóng

PHP OSSN Portal Plugins Developer

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Open Source Social Network - OSSN - Plugins Developer. Few things we want to extend and package as plugins. This is part time about 2h per day.

No milestones, no time tracking, we agree on what needs to be done. You issue Freelancer invoice every Monday. We pay same day.

This work is long term part time. Very exciting back end project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online