Đã hoàn thành

PHP PDF to XML script

Dự án này đã kết thúc thành công bởi a6jack với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need simple script to upload PDF file, and put that data in mysql table.

Files are on multiple pages. PDF version is 1.3.

mySQL table should have 4 fields:

1. id

2. Sifra (from pdf)

3. Naziv (from pdf)

4. Slobodna_zaliha (from pdf)

Here is how pdf file looks like in attachment.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online