Đã đóng

PHP Script Editing - open to bidding

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $239 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need someone who can create custom backend function for an mlm network software. so maybe you can look at this.

[url removed, login to view] (username: usr10, password: user10) and let me know

if you can edit it so it can have features similar to

[url removed, login to view] (username: gethelp Password: gethelp). I will tell you what features to add

I want the final version to be a peer to peer matrix donation hyip, Please let me

know what you think

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online