Đã đóng

PHP Web Developer

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £14 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

We are looking for 3 fulltime freelance PHP web developers to work for us.

We are looking for the following requirements

A minimum of 3 years experience

Experience of working with UI;

Good understanding of OOP principles;

Knowledge of PHP5, MYSQL, javascript, AJAX, JQuery;

Experience of working with GIT;

Experience with Linux, Apache;

Willingness to learn and quickly adapt;

Ability to prioritise workload;

Good English, both written and oral

if you have the above skills and looking for steady work, then please get in touch

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online