Đã hoàn thành

2 PHP scripts needed to send email, capture info, and query results

Dự án này đã kết thúc thành công bởi oliviainfotech với giá $45 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Looking for someone to create a MySQL and PHP scripts to capture customer information and send out information via a template. The backend needs the ability to upload information and query the results based on timeframe.

***PLEASE read the workflow and view the [url removed, login to view] file before bidding***

Environment:

-Windows PHP script

-MySQL Dbase

-Email needs to be sent to an authenticated SMTP server with username/password, can't use the php mail() functions

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online