Đã hoàn thành

PHPExcel - Use PHP & PHPExcel to process some XLSX, XLS files

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vkrahu với giá £105 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

We have a script to connect to PHPExcel. We require some processing of the spreadsheets by someone familiar with this software.

We require software that will find and grab a column of data that contains specific heading(s).

This is a fluid spec where you would need to see some examples. Nothing complicated but a bit of discussion required.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online