Còn mở

POST PROJECT

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $180 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are HTML, CSS, PHP, Shopify. I need an HTML template converted over to Shopify. So, if you could get back to me with an accurate quote, it would greatly be appreciated. Don't bid of this request if you don't know how to convert the two because I'm not looking for someone to build my store. I'm very set on using this template.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online