Đã đóng

PREDICTIVE DIALER - ASTERISK PBX, PHP

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We're building a PREDICTIVE DIALER system written in PHP utilizing webRTC/SIPML5.

We're looking for an EXPERIENCED, qualified individual who has much knowledge with predictive dialers.

Must be WELL VERSED with the following: php, mysql, asterisk pbx, webrtc, javascript, html5, css.

Looking for someone in the UNITED STATES who is available for consistent work.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online