Đã hoàn thành

PSD to HTML eBay template

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webarox với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi freelancers,

I have the attached a PSD that we would like turned into an HTML template for use in eBay listings.

eBay listings have some requirements for template width and other things, so I have attached an eBay listing template example as well that you can start from if you want.

Example live:

[url removed, login to view]

We would like our PSD turned into an eBay template like the example above.

Would like this done within a couple hours if possible. Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online