Đã đóng

PSD to Newsletter Magento Newsletter

Dự án này đã được trao cho sidhartreetak100 với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Need a PSD converted to Newsletter .. You should have knowledge of how newsletter work from Magento back-end - I will supply you a PSD you will convert it to a newsletter and upload/paste it to Magento back-end.. And in the Magento back-end there is an existing newsletter very simple one that pulls data using php codes from Magento to show a couple of products from the store in the newsletter.. You will need to apply this new design (header and footer etc) to this newsletter as well..

So to summarize it.. I will supply One main PSD you will code that newsletter and add it to Magento back-end.. and I will supply you another very simple PSD and also existing code in magento back-end you just need to apply this new look to that existing code..

Please send me a message to see the preview of the newsletter

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online