Còn mở

PSD to Wordpress and Full Funtionality website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I have Psd and need to build a word press , website must be responsive and must be neat work

you must be over 200 Reviews and 5.0

start your BID from Hello BIZ. so i can undestand that your read the project, auto bidder will be ignored

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online