Đã hoàn thành

1 Page Website NEED IT. 4 (session)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi atitudesam với giá $29 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

*PLEASE READ DOCUMENT BEFORE BID*

I need you to rebuild a 1 page website.

All need to be build with Visual Composer. (i have bought and install some extra add ons).

This is then sample site.

[url removed, login to view]

Read the document before you bid.

Our budget is 29$ (not more not less).

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online