Pagebuilder for Wordpress Drag and Drop Plugin

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $15 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I need a PLUGIN FOR WORDPRESS DRAG AND DROP PAGE BUILDER FROM SCRATCH (not buy one and modify it! for scammers: don't try to sell me something that already exists I KNOW ALL OF THEM).

You have to provide me a working example of something you did before you can start the project!

ALL other bids will be ignored!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online