Part Time WordPress Developer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 95

Mô Tả Dự Án

Looking for someone who can assist us in finishing our WordPress Development Projects. Most of them are simple Brochure websites, while some are E-Com ones. All websites are developed using Themeforest themes.

The person should be ready to start immediately.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online