Đã Đóng

Payzone Integration

I need the 3D secure Transparent integration of Payzone in my website.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: integration video webcam website, integration php ecommorce website, integration facebook wall website, integration cms existing website, integration paypal sur website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #14672583

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 365 ngày
(7 Đánh Giá)
2.5
netsofters

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0