Đã đóng

Performance Simulator

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $617 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need the exact same like this: [url removed, login to view] The data is in a MYSQL database. I also included a screenshot from the portfolio builder. I am working with Wordpress website, currently we have Amcharts...but not sure if Amcharts is the right package for this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online