Đã hoàn thành

Php WebServices MSSQL DB - 15/02/2017 12:35 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi edgarc2010 với giá $50 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

a. instalar apache (servidor para php)

b. Conectar apache con base de datos SQL

c. Realizar un webservices con la lectura de 4 bases de datos (dos tablas por bd)

Son Bases de datos espejos No hay mayor cambio de bd a bd)

d. el Webservices debe tomar 2 campos dados

e. El cliente de dicho WebServices estará alojado en un hosting normal. Deberá consumir con un código el producto y actualizar en la Base de datos el precio (Esta parte de actualización la damos nosotros)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online