Php and stylesheet issues on wordpress website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

My site uses wordpress - including woocommerce and wcvendors (multi vendor plugin)

I have a few issues on my site including a few features I would like moved from backend wp_admin vendor control panel to front end vendor settings. Also thers a few small stylesheet issues which I would like fixed.

Included is complete list of things which need doing. Please only bid when you have read through the list. I will take any bid price to confirm that you have read through the list and the price is a true quote, based on these specific tasks.

Thanks very much!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online