Đã đóng

Plugin. Agenda items ability to sign up for agenda points

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €62 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hello,

We have a service club. This service club has different agenda entries for different dates. That page should be for logged in people only however we use only 1 login.

So what i need is for me to be able to add an agenda point and date and then a field on the user end where you can fill in a name and sign up button and a checkbox to select if you're bringing a guest yes or no. In the backend there should be a list of the names and number of sign ups for every agenda point.

Should be a very simple job and doesn't need much security (Only the page it is on has to be for LOGGED IN only

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online