Đã hoàn thành

Poner un tiempo limite

Dự án này đã kết thúc thành công bởi carloscgo với giá $19 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Tengo una slideshow en donde subo imágenes desde una cuenta administrador lo que necesito es que alguien me le agregue un campo cuando voy a subir las imágenes donde yo le coloque los días que durara esa foto viéndose en el slideshow.

Por ejemplo subo un foto de primavera y quiero que dure 5 días esa foto se mostrara desde que la suba hasta pasado 5 días luego de los 5 días se pondrá en estatus inactiva y NO se mostrara en el slideshow automáticamente..

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online