Đã đóng

Ponzi or matrix system

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $585 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need an already-made MMM (Mavrodi Mondial Movement) script.

I want to build website for a co-operative society using MAtrix system. Ratio 2:1

The script is urgently needed to do a presentation before the real re-development starts on a different framwork.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online