Đã đóng

Port ldap and organic groups module for my drupal 8 website

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I need these 2 modules installed on my drupal 8 website. I understand that they are currently unstable on drupal 8 so need someone who knows what they are doing and can get them working.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online