Còn mở

Post Facebook API Comments To A Slack Channel Via Slack's Webhooks

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $213 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We use a Facebook API comment plugin. You can see it here: [url removed, login to view]

Its' on the bottom of all our posts/pages/courses.

We want new comments to fire into slack.

You'll make it so our FB App can fire a post to a Slack webhook.

Video overview:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online